Hipoterapia i dogoterapia

 

DOGOTERAPIA

To jedna z metod rehabilitacji , w której odpowiednio przeszkolony PIES Przyjaciel wspomaga terapeutę w wieloprofilowym usprawnianiu dzieci i dorosłych, a także pomaga osobom starszym m w zachowaniu lub wręcz nawiązaniu kontaktów ze światem zewnętrznym. Dogoterapia wciąż zyskuje na popularności. Pies merda ogonem na nasz widok, pozwala się pogłaskać, poliże po ręce. Po prostu jest. Wierny i oddany. Często bliski kontakt z psem okazuje się najlepszą terapią.

 

 

Formy prowadzonej dogoterapii:

-aktywne spotkania z psem-zajęcia z psem, które mają na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy uczestnikami a psem, uzyskanie korzyści motywacyjnych i edukacyjnych. W trakcie spontanicznej, radosnej zabawy.

-terapia z udziałem psa- jest to zestaw ćwiczeń ukierunkowany na konkretny cel. Charakteryzuje się  indywidualnym podejściem do każdego pacjenta

-edukacja z udziałem psa- zajęcia mające na celu usprawnienie sfery intelektualnej  i poznawczej, co wymaga odpowiedniego przygotowania oraz wiedzy i umiejętności osób prowadzących.

Zajęcia z dogoterapii pomagają: stymulować zmysły: słuchu, wzroku, dotyku, ćwiczyć koncentrację, wyzwalać spontaniczną aktywność, doskonalić sprawność ruchową, okazywać uczucia, rozwijać samodzielność, porozumiewać się z otoczeniem, wzbogacać zasób słów. Prowadzimy zajęcia z udziałem psów zaprzęgowych rasy Syberian Husky.

 

HIPOTERAPIA

Hipoterapia jest to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej, podczas którego, specjalnie przygotowany koń, stanowi integralną część procesu terapeutycznego.
Realizowana jest przez wykwalifikowanego hipoterapeutę zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na hipoterapię i we współpracy z innymi specjalistami prowadzącymi danego pacjenta.

 

 

Oddziaływanie hipoterapii:

1. Sfera fizyczna – podnoszenie ogólnej sprawności, normalizacja napięcia mięśniowego; torowanie prawidłowego wzorca chodu; poprawa koordynacyjnych zdolności motorycznych, głównie równowagi i poczucia rytmu; poprawa orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała; stymulacja i normalizacja czucia głębokiego i powierzchniowego.
2. Strefa emocjonalno-motywacyjna – wzrost motywacji i akceptacji procesu terapeutycznego; zwiększenie poczucia własnej wartości; zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych.
3. Strefa poznawcza – stymulacja odbioru wrażeń zmysłowych; poprawa percepcji wzrokowej i słuchowej; stymulacja uwagi, pamięci, myślenia, mowy; nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności.
4. Strefa społeczna – aktywizacja psychospołeczna; rozwijanie pozytywnych relacji społecznych.

Prowadzimy hipoterapię na koniach rasy huculskiej, specjalnie przygotowanych do pracy w hipoterapii. Hipoterapia może przynosić korzyści we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka: fizycznym, motywacyjnym, emocjonalnym, poznawczym oraz społecznym. Każda osoba z niepełnosprawnością, cierpiąca na jakąkolwiek chorobę czy zaburzenie może wynieść specyficzne dla siebie korzyści z zajęć hipoterapeutycznych.

Galeria

Wspierają Nas