News

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie oraz Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach zobowiązują się do wzajemnej współpracy w celu skutecznego udzielania wsparcia kobietom w ciąży, w szczególności tym u których dziecka zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, powstałą w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

Cała treść porozumienia w załączonym pliku.

Attachements

Gallery

Donate Us