News

OGŁOSZENIE O WYNIKU
WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA

na rok 2017 i 2018

 

 

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach informuje, że dokonano wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego za lata 2017 i 2018.

Komisja powołana przez Zarząd Fundacji dokonała wyboru oferty Firmy Audytorskiej INTERFIN Sp.
z o.o. ul. Radzikowskiego 27/3, 31-315 Kraków.

Donate Us