News

W dniu 16 kwietnia 2018 roku Rada Fundatorów Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, działając na podstawie §24 w zw. z §18 ust. 1 statutu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
w Stróżach - tekst jednolity z dnia 7 lutego 2018 roku, przyjęła rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu złożoną przez Pana Stanisława Koguta oraz rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu złożoną przez Panią Ewę Moskwa. W dniu 7 lutego 2018 roku, na mocy uchwały Rady Fundatorów nr 2/II/2018/RF z funkcji Wiceprezesa Zarządu został odwołany Pan Grzegorz Kogut.

 

Na mocy uchwały Rady Fundatorów nr 1/IV/2018/RF z dnia 16 kwietnia 2018 roku w skład zarządu, jako Członek Zarządu została powołana Pani Bożena Ziemba – Grodska.

Od dnia 16 kwietnia 2018 roku, Zarząd Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach działa w składzie dwuosobowym: Pani Karolina Wiłkojć-Żesławska – Członek Zarządu oraz Pani Bożena Ziemba–Grodska – Członek Zarządu.

Attachements

Donate Us