Aktualności

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej, nr działki 1121/1 (wydzielona 1121/5), o powierzchni 0,65 ha. Działka jest położona w strefie pośredniej wsi Stróże, teren płaski bezpośrednio przylegający do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Zabudowę stanowi wolnostojący budynek parterowy biurowy. 

Infrastruktura: przyłącze do sieci energetycznej, przyłacze do sieci gazowej, przyłacze wody i kanalizacji. Działka w 50% jest utwardzona. Otoczenie działki stanowi zabudowa mieszkalno - usługowa.

Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów jest to teren produkcyjno - usługowy (M15PU).

Cena: 420 000,00 zł netto.

Szczegółowe informacje: tel. 533 933 321, email: mariuszpodwika@fpon.org

Załączniki

Wspierają Nas