News

7 września br. na stadionie Akademii Kolejarz w Stróżach, jak co roku o tej porze, Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym zorganizowała Zintegrowaną Spartakiadę pn. „Złota Jesień Osób Niepełnosprawnych”. W imprezie wzięło udział 36 organizacji z terenu województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

 

 Jesienna Spartakiada w Stróżach jest przedsięwzięciem, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez integracyjnych zarówno na europejskiej, jak i polskiej mapie imprez kulturalno - sportowych. Czwartkowe wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w kościele NMP w Stróżach, po której uczestnicy udali się na stadion. Zaraz po tym Stanisław Kogut, Prezes Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach wraz z Elżbietą Rafalską Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dokonali oficjalnego otwarcia Spartakiady. Zaproszenie na wydarzenie przyjęli także m.in. Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski, Marek Pławiak starosta nowosądecki, Dorota Habich Prezes PFRON, Andrzej Jacyna Prezes NFZ, Marta Mordarska Dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON w Krakowie, Thomas Zia Konsul ds. Polityczno – Ekonomicznych  z Konsulatu Generalnego USA w Krakowie i Jarosław Pinkas Pełnomocnik Rządu ds. jakości żywności.

 Głównym celem projektu jest pozytywna zmiana wizerunku osób niepełnosprawnych poprzez przełamywanie stereotypów z nimi związanych, promocja twórczości osób niepełnosprawnych oraz promocja ich osiągnięć. – Tak naprawdę chodzi tu o integrację środowiska osób niepełnosprawnych ze zdrowymi – mówi Stanisław Kogut, prezes Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, a zarazem Senator RP. – Zależy mi na tym, by ci ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają potrafili wspólnie się bawić, nawiązywać przyjaźnie i uczestniczyć na sportowo w zdrowej rywalizacji.  

 W konkurencjach udział wzięło ponad 500 osób. - Odbyły się dziś zawody indywidualne w konkurencjach: grzybolanie, kapkowanie piłką nożną, rzut piłką do rugby, rzut do kosza, krykiet, kręcenie hula – hop oraz konkurencje drużynowe. Było to przeciąganie liny, tor z przeszkodami, zawody Strong Man i sztafeta 4 x 60 m. W czwartkowym wydarzeniu, osoby niepełnosprawne prezentowały także swój dorobek artystyczny, tj. obrazy, rzeźby, rękodzieło. W ramach spartakiady odbył się również konkurs wieńca dożynkowego – mówi Maciej Olchawski, kierownik WTZ przy fundacji w Stróżach.

 Zwieńczeniem sportowych zmagań był koncert artystów scen polskich. Na scenie, dla stróżańskiej publiczności wystąpił zespół Bayer Full oraz Szymon Wydra wraz z zespołem Carpe Diem.

 Organizatorem przedsięwzięcia była Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach wraz z Warsztatem Terapii Zawodowej w Stróżach. Projekt "Złota Jesień Osób Niepełnosprawnych " współfinansowany został ze środków PFRON w ramach konkursu 2/2017 "Aktywność i Wiedza"

 W Spartakiadzie udział wzięli: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie, Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębicy, Środowiskowy Dom Samopomocy w Bliznem, Caritas Kielecka, Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziszowie, Dom Pomocy Społecznej w Zborowie, Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu, Dom Pomocy Społecznej Ruda Różaniecka,  Dom Pomocy Społecznej Caritas Diecezji Rzeszowskiej im. ks. Wojciecha Borowiusza w Cmolasie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dębicy, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli, Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie, Dom Pomocy Społecznej nr 2   w Krośnie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM” w Bestwinie, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Tarnobrzegu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siołkowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Rodzina” w Gorlicach, Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów „Karpaty” w Białej Niżnej, Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Nadzieja” w Nowym Sączu, Warsztaty Terapii Zajęciowej Bochnia – Proszówki, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tarnowie, ul. Klikowska, Warsztaty Terapii Zajęciowej Radwanowice – Czernichów, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapanowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tarnowie, ul. Ostrogskich, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczawnicy, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szczawnicy, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Odrowążu Podhalańskim, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipnicy Wielkiej, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Mada” w Nowym Sączu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bieczu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipinkach, Zakład Aktywności Zawodowej im. Matki Bożej Fatimskiej w Stróżach, Warsztaty Terapii Zajęciowej  w Stróżach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzu.

Fot. Krzysztof Gryzło

Donate Us