News

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

NA STANOWISKO DYREKTORA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO IM. FUNDACJI POLSAT W STRÓŻACH

 

 

 

Prezes Fundacji Pomocy Osób Niepełnosprawnych w Stróżach Stanisław Kogut podaje do wiadomości, że konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego im. Fundacji Polsat w Stróżach, Stróże 51, 33-331 Stróże został rozstrzygnięty.

Komisja Konkursowa w składzie:

  1. Przewodniczący Komisji – mgr Artur Rola,
  2. Członek Komisji – mgr Bernadetta Waśko,
  3. Członek Komisji – mgr Marcin Kachniarz

po przeprowadzeniu postępowania konkursowego w dniu 25 sierpnia 2017 roku, stwierdziła wybór na stanowisko dyrektora niepublicznego przedszkola integracyjnego im. Fundacji Polsat w Stróżach Pani Moniki Janur.

Kandydat spełnił wymagania określone w §5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184 poz. 1436, z późn. zm.).

Pani Monika Janur urodziła się w roku 1973, mieszka obecnie w Stróżach. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe, w tym wieloletnie doświadczenie w zakresie marketingu i zarządzania finansami, legitymuje się wykształceniem wyższym, posiada doświadczenie na stanowiskach związanych z zarzadzaniem ludźmi. Była też aktywnym członkiem rady rodziców działającej
w ramach Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola im. Fundacji Polsat w Stróżach.

Panią Monikę serdecznie witamy w gronie pracowników Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, życząc jednocześnie wielu sukcesów zawodowych.

Jednocześnie pragniemy gorąco podziękować odchodzącej na emeryturę Pani Mirosławie Fedorczak – która ponad 12 lat pełniła z sukcesami funkcję dyrektora przedszkola.

Donate Us