O nas

                        Informacje o Niepublicznym Przedszkolu              
                  Integracyjnym im. Fundacji ,,Polsat’’ w Stróżach

 

                                                                                Nasze motto:
                                                                          
                                                                               ,, Dzieci są wiosną rodziny i   społeczeństwa
                                                                                nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością,
                                                                                która bez przerwy się otwiera’’

                                                                                               Jan Paweł II


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Przedszkole funkcjonuje od 01 września 2002 roku. Nosi nazwę: Niepubliczne Przedszkole Integracyjne im. Fundacji Polsat w Stróżach.

              Organem prowadzącym przedszkole jest Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawny w Stróżach.
              Placówka mieści się w miejscowości Stróże 51.

Przedszkole posiada: mały korytarz, szatnię, i łazienkę wraz z kuchnią i zapleczem kuchennym. W szatni znajdują się tablice informacyjne dla rodziców, a także wystawki prac, osiągnięć i sukcesów dzieci. Przedszkole dysponuje ogrodem. Jego atutem jest położenie z dala od ruchliwej ulicy. Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują głównie okolice placówki. Pochodzenie społeczne dzieci jest zróżnicowane. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00, 11 miesięcy w roku z wyjątkiem przerwy wakacyjnej – sierpień. Rekrutacja odbywa się w kwietniu danego roku w oparciu o regulamin rekrutacji. Przedszkole zatrudnia 10 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy,  Dyrektor, pomoce wychowawcze, 3 pracowników obsługi.
Nauczyciele:
Psycholog:
Logopeda:

Pozostali pracownicy prowadzący zajęcia dodatkowe (j. angielski, religia, gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja) zatrudnieni są na umowę o pracę w tym kierowca busa przywożący i odwożący dzieci niepełnosprawne do przedszkola. Organizacja procesu wychowawczo- dydaktycznego i opiekuńczego umożliwia realizację zadań przedszkola oraz zmierza do osiągnięcia celów edukacyjnych i realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 
BAZA PRZEDSZKOLA:
W przedszkolu podejmowane są skuteczne działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i poszerzania oferty edukacyjnej oraz sale zabaw bez barier architektonicznych dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Placówka posiada 5 sal zabaw, wyposażone w : kąciki zainteresowań m. in. Lalek, klocków, czytelniczy, muzyczny, przyrodniczo- badawczy oraz różnorodne pomoce dydaktyczne, nowoczesne meble i sprzęt. Placówka posiada sale terapeutyczne: salę polisensoryczną, łóżko wodne, kolumna wodna, konsola głosowa, sala terapeutyczna-kulki, rehabilitacyjna, logopedyczno- psychologiczna. Ogród przedszkolny bogaty jest w różnorodne krzewy i drzewa, wyposażone w urządzenia i sprzęt do ćwiczeń i zabaw na świeżym powietrzu. Kolorowe i bezpieczne urządzenia rekreacyjne zachęcają do zabawy. Dzięki skutecznej pomocy nasz przedszkole cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym. Nasze przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców. Przedszkole zarządzane jest w sposób sprawny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.  

 

 

Wspierają Nas