O nas

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych:
•    Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych, to świadczenia polegające na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych tj. po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych, neurologicznych (w tym także SM), reumatologicznych. 

•    Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych przeznaczona jest dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowej rehabilitacji oraz całodobowego nadzoru medycznego. Zabiegi przeznaczone są dla pacjentów, którzy wymagają wszechstronnego postępowania usprawniającego.
 
•    Skierowanie może być wystawiane przez lekarza oddziału:
- urazowo-ortopedycznego;
- chirurgicznego;
- neurologicznego;
- neurochirurgicznego;
- reumatologicznego;
- chorób wewnętrznych;
oraz lekarza poradni:
        - rehabilitacyjnej;
        - neurologicznej;
        - reumatologicznej;
        - urazowo-ortopedycznej;

•    Skierowanie powinno zawierać:
- pieczęć nagłówkową świadczeniodawcy (regon, numer aktualnej umowy z NFZ)
- imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania osoby kierowanej na rehabilitację
- rozpoznanie w języku polskim, kod jednostki chorobowej według klasyfikacji 
  ICD-10
- pieczęć z numerem prawa wykonywania zawodu i podpis lekarza kierującego
- datę wystawienia skierowania.
- numer telefonu do kontaktu lub e-mail
- zaznaczenie, że ubezpieczony jest zdolny do samoobsługi i aktywnej rehabilitacji.

•    Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie medyczne i podstawowe wyniki badań.

•    Czas trwania rehabilitacji  wynosi od 3 do 6 tygodni.

•    Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Stróżach nie prowadzi rezerwacji pokoi. Pacjenci przyjmowani są według kolejki oczekujących, zgodnie z ustawowym  obowiązkiem prowadzenia list pacjentów oczekujących na świadczenia medyczne ( Dz. U. z 2008 roku Nr 164, poz.1027 z późniejszymi zmianami )

•    Powiadomienie o wyznaczonym terminie przyjazdu odbywa się telefonicznie z wyprzedzeniem. Zmiana wyznaczonego terminu możliwa jest tylko na pisemny wniosek z uzasadnieniem medycznym (wypis ze szpitala, zaświadczenie lekarskie).


•    Pacjenci udający się na rehabilitację powinni pamiętać o zabraniu: ręczników, stroju sportowego na gimnastykę, stroju kąpielowego, klapek, przyborów ortopedycznych oraz pełnej dokumentacji medycznej.

•    Zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane są zgodnie ze zleceniem lekarskim poprzez wykwalifikowaną kadrę fizjoterapeutyczną.

•    Zakres zabiegów fizjoterapeutycznych:

FIZYKOTERAPIA:
- elektrolecznictwo (TENS, jonoforeza, elektrostymulacja, diadynamik, galwanizacja, traeberta, prądy interferencyjne, prądy Kotza)
- ultradźwięki / fonoforeza;
- laseroterapia;
- światłolecznictwo;
- magnetoterapia;
- krioterapia ciekłym azotem;
    HYDROTERAPIA:
    - masaż podwodny ogólny;
    - masaż wirowy kończyn dolnych;
    - masaż wirowy kończyn górnych;

    MASAŻ:
    - masaż klasyczny całościowy (grzbiet);
    - masaż klasyczny odcinkowy (odc. Szyjny, piersiowy, lędźwiowo-krzyżowy)
    - masaż klasyczny kończyn dolnych;
    - masaż klasyczny kończyn górnych;
    - masaż limfatyczny kończyn dolnych;
    - masaż limfatyczny kończyn górnych;
KINEZYTERAPIA:
- ćwiczenia indywidualne;
- ćwiczenia czynne;
- ćwiczenia czynne w odciążeniu;
- ćwiczenia izometryczne;
- ćwiczenia manualne;
- ćwiczenia ogólnousprawniające;
- pionizację;
- nauka oraz doskonalenie chodu;

Wspierają Nas