Aktualności

I Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

 

            4 maja 2017 roku odbył się po raz pierwszy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

 

            W imprezie wzięło udział 500 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Domów Pomocy Społecznej działających przy stowarzyszeniach opiekujących się osobnami z niepełnosprawnością intelektualną.

            Spotkanie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą odprawioną przy ołtarzu papieskim na starosądeckich błoniach. Mszy przewodniczył ksiądz Stanisław Olesiak – duszpasterz osób niepełnosprawnych.

            Po mszy świętej wygłosił przemówienie Senator Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Kogut, prezes Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. Odbyła się również konferencja poświęcona rodzinie jako miejscu troski o osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Wzięli w niej udział między innymi Starosta Powiatu Nowosądeckiego Marek Pławiak, Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON – Marta Mordarska oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

W czasie spotkania były różne gry i zabawy sportowe mające na celu integrację osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ponadto odbył się kiermasz prac artystycznych wykonanych przez osoby z niepełnosprawnością.

            Celem spotkania była integracja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zapoznanie szerszej opinii społecznej z problemami tych osób.

 

Galeria

Wspierają Nas