O nas

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stróżach powstały dzięki staraniom prezesa Fundacji Pomocy Osobą Niepełnosprawnym w Stróżach – Senatora RP Stanisława Koguta. Warsztaty powstały 1 stycznia 2002 roku i mieszczą się w budynku Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego imienia Ojca Pio w Stróżach.
Na zajęcia pięć razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) przez siedem godzin dziennie uczęszcza 42 uczestników z gmin: Grybów, Łużna, Bobowa oraz Krynica. Na zajęcia
w Warsztatach uczestnicy są dowożeni z miejsca zamieszkania, i odwożeni z powrotem po zakończeniu zajęć.
Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej jest orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydawane przez Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Zajęcia odbywają się na ośmiu pracowniach i są prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów. Na każdej pracowni jest 5-6 uczestników. W Warsztatach znajdują się następujące pracownie:
 
Pracownia Ceramiczna
Pracownia Gospodarstwa Domowego
Pracownia Informatyczna
Pracownia Krawiecko-Hafciarska
Pracownia Modelarska
Pracownia Poligraficzna
Pracownia Rękodzielniczo-Plastyczna
Pracownia Tkacko-Dziewiarska

 
Celem działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej jest rehabilitacja społeczna i zawodowa uczestnika, przystosowanie do możliwie najbardziej samodzielnego życia, umożliwienie podjęcia pracy w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej, Zakładzie Pracy Chronionej lub na otwartym rynku pracy.
Cel ten osiąga się następującymi środkami:

 
1.    ogólne usprawnianie
2.    rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
3.    przygotowanie do życia w środowisku społecznym, między innymi przez:


-    rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu,
     a także poprawę kondycji psychicznej,
-    rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
-    rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,
-    rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy 
     w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego.
 

Warsztaty Terapii Zajęciowej są wspaniałą okazją do poznania nowych ludzi, rozwijania kontaktów towarzyskich i wymiany doświadczeń, co pomaga w rozwoju umiejętności poruszania się w środowisku społecznym. Oprócz zajęć indywidualnych są również prowadzone grupowe zajęcia na świetlicy takie jak: gry w gry planszowe, gra w tenisa stołowego, gra w trambambule, oraz inne zabawy.
Każdy z uczestników bierze udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych pod nadzorem wykwalifikowanego rehabilitanta. Ćwiczenia dostosowane są pod kątem potrzeb i rodzaju niepełnosprawności uczestnika. Poza tym do dyspozycji uczestników jest także basen oraz gabinety zabiegowe. W ramach rehabilitacji uczestnicy korzystają z hipoterapii.
Uczestnicy Warsztatów biorą udział w sportowych spartakiadach integracyjnych zarówno w Stróżach, jak i w innych miastach na terenie Małopolski.
Na warsztatach działa również Samorząd Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Do jego zadań należy organizowanie imprez okolicznościowych (zabawa andrzejkowa, karnawałowa) oraz organizowanie konkursów plastycznych z okazji dnia matki, świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy.
Wydawana jest również gazetka warsztatowa pod tyłem „Wieści Warsztatowe”, która jest redagowana przez uczestników. Zawiera artykuły opisujące życie naszego warsztatu, sprawozdania ze spartakiad i wycieczek, w których biorą udział nasi uczestnicy. Oprócz tekstu gazetka zawiera zdjęcia opisywanych wydarzeń. Są w niej zamieszczone również artykuły opisujące różnorodne ciekawostki ze świata.
Warsztat organizuje również imprezy integracyjne, takie jak: ogniska, wieczerzę wigilijną połączoną z opłatkiem i śpiewaniem kolęd, śniadanie wielkanocne połączone
z dzieleniem się jajkiem i składaniem życzeń.
Prowadzone są kółka zainteresowań, takie jak: kółko teatralne, gdzie uczestnicy pod nadzorem terapeuty wystawiają przedstawienia teatralne. Co roku z okazji świąt Bożego Narodzenia wystawiane są jasełka. Na zajęciach z kółka prawnego uczestnicy uczą się załatwiać formalności w urzędach i instytucjach użyteczności publicznej. Uczą się wypełniać różnego rodzaju dokumenty, oraz kierować pisma do urzędów i instytucji.
Na kółku muzycznym uczestnicy uczą się śpiewania piosenek.
Warsztaty organizują również wycieczki w różne ciekawe miejsca, aby uczestnicy mieli okazję je zwiedzić i pogłębić swą wiedzę oraz jeszcze bardziej się zintegrować ze sobą. Pierwszą wycieczką była wycieczka nad Jezioro Rożnowskie, gdzie uczestnicy mieli między innymi okazję przepłynąć statkiem. Dla wielu było to niezapomnianym przeżyciem.
Najważniejszym wydarzeniem w historii naszego warsztatu był wyjazd uczestników i pracowników fundacji do Włoch. W pierwszym dniu zwiedzaliśmy Koloseum. W drugim dniu uczestniczyliśmy w audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra w Rzymie. Jednak najbardziej niezapomnianym przeżyciem było spotkanie pracowników fundacji
i uczestników z Janem Pawłem II, na którym prezes Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym wręczył odznaczenie „Amicus Minorum” – przyjaciel mniejszych. Jan Paweł II dziękując za odznaczenie wypowiedział słowa: „Wreszcie niepełnosprawni uczynili coś dla niepełnosprawnego”. Następnie dwoje uczestników warsztatów wręczyło Janowi Pawłowi II kasetę i płytę z nagraniem koncertu z okazji 26 rocznicy wyboru papieża Polaka na Stolicę Piotrową. Koncert odbył się 26 września 2004 roku w Stróżach. Następnie złożyliśmy znicze na cmentarzu wojennym w Monte Cassino, gdzie spoczywają żołnierze II Korpusu dowodzonego przez generała Andersa, który zdobył klasztor. Ponad to zwiedziliśmy San Giovanni Rotondo, miejsce życia i śmierci wybitnego stygmatyka i spowiednika ojca Pio, patrona Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego w Stróżach.  
Zwiedzaliśmy również kopalnie soli w Wieliczce. Dwukrotnie uczestniczyliśmy w pielgrzymce do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. Uczestniczyliśmy dwukrotnie w Plenerze Artystycznym w Limanowej, gdzie wykonywaliśmy prace artystyczne z gliny. Następnie pojechaliśmy na dwudniową wycieczkę do Krynicy, gdzie wyjechaliśmy kolejką gondolową na Jaworzynę Krynicką, oraz na Górę Parkową. Ponad to spacerowaliśmy po Deptaku i zwiedzając pijalnie wód mineralnych mieliśmy okazję ich spróbowania. Na kolejną wycieczkę udaliśmy się do słowackiego Bardejowa, gdzie zwiedzaliśmy miejscowy rynek zbudowany z kamieni rzecznych, skansen, oraz uczestniczyliśmy w obchodach dni Bardejowa. Na ostatnią wycieczkę udaliśmy się w Bieszczady, gdzie płynęliśmy statkiem po Zalewie Solińskim, zwiedzaliśmy elektrownie wodną, Bieszczadzką Kolejkę Wąskotorową, byliśmy w pracowni ikonopisarstwa, odwiedziliśmy artystę od świńskich koryt, zwiedzaliśmy Klasztor Sióstr Nazaretanek
w Komańczy, gdzie był więziony Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński.
W 2007 roku Warsztaty obchodziły 5-cio lecie swojego istnienia. Na uroczystości zostali zaproszeni przedstawiciele władz Powiatu Nowosądeckiego, sponsorzy fundacji oraz uczestnicy z zaprzyjaźnionych warsztatów. W czasie uroczystości została przedstawiona prezentacja dorobku warsztatu oraz wystawione dwa przedstawienia, w których zagrali nasi uczestnicy: pantomima do piosenki Natalii Kukulskiej „Mała Smutna Królewna” oraz etiuda teatralna „Awantura w ogrodzie”. Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się dyskoteka.
Na zaproszenie senatora RP Stanisława Koguta grupa 9 uczestników miała zaszczyt gościć w siedzibie parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestniczyliśmy w spotkaniu opłatkowym z senatorami, śpiewaliśmy kolędy oraz podarowaliśmy senatorom stroiki świąteczne. Na koniec zwiedzaliśmy siedzibę Sejmu i Senatu.
W 2008 roku Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach obchodziła 10–cio lecie istnienia, na uroczystości jubileuszowe zostali zaproszeni sponsorzy
i przyjaciele fundacji. Obchody jubileuszowe zbiegły się z XI Letnią Zintegrowaną Spartakiadą Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z terenu Małopolski. Konkurencje sportowe zostały rozegrane na stadionie KS Kolejarz przy słonecznej pogodzie. Rozegrano następujące konkurencje rzut woreczkiem do celu dziewcząt, strzał na bramkę. Wieczorem odbył się uroczysty koncert z udziałem artystów scen polskich. Koncert prowadziła gospodyni popularnego programu „Europa da się lubić” Monika Richardson, której
w zapraszaniu kolejnych artystów na scenę pomagali byli podopieczni przedszkola Integracyjnego imieniem „Fundacji Polsat w Stróżach. Na scenie wystąpili między innymi Wojtek Medyński, Alicja Szulc z telewizyjnego programu „Ziarno”, Olga Bończyk, Sylwia Wiśniewska, Mezo. Na zakończenie koncertu artyści otrzymali pamiątkowe statuetki.
 

Wspierają Nas