Auctions

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym zaprasza do złożenia oferty na wyposażenie ogólnodostępnego placu zabaw, dostawa i montaż do Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach.  Wytyczne do sporządzenia oferty zostają zamieszczone w poniższym pliku pdf do pobrania. 

 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 18 535 17 64.
Oferty prosimy składać listownie lub osobiście w siedzibie Zamawiającego (decyduje data wpływu) w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie opisanej poprzez: dane Zamawiającego (nazwa i adres) oraz dane składającego ofertę (imię i nazwisko/nazwa, adres).

Oferty prosimy składać do dnia 07.06.2019 r.

Attachements

Donate Us