Auctions

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane polegające na pracach ziemnych, wykonaniu ścieżek/chodników, zasadzeniu drzew i krzewów, zasianiu trawy oraz zakupie i montażu tablic edukacyjnych i ławek w województwie małopolskim, powiecie nowosądeckim, gminie Grybów, miejscowość Stróże (33-331 Stróże), na działkach ewidencyjnych nr 1118/2 i nr 1121/1.

 Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego pod adres Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, 33-331 Stróże 413 (decyduje data wpływu)


Termin składania ofert: 4 czerwca 2020 roku, godzina. 14.00.

 

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania (w tym formularz ofertowy) załączone są poniżej.
 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 18 535 17 64

AKTUALIZACJA 28.05.2020.

Na prośbę jednego z oferentów zamieszczamy szkice zagospodarowania terenu. (do pobrania poniżej)

https://drive.google.com/open?id=1tD7jzsVDBC_TAtjhIpG_TREBR0VarvsR

https://drive.google.com/open?id=1vaHcwvF2dCE6sk0VO2NBs4AG0UFTxSiI

https://drive.google.com/open?id=1OuSBAETge9dgvQ8ZgNErSUvGHFr5nZta

 

Attachements

Donate Us