Auctions

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe - Zapytanie ofertowe z dnia 19.05.2020 r. na zadanie: „Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Stróże”  do siedziby Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym wpłynęły następujące oferty:

1. IMSTUDIO.PL, ul. Fredry 2, 33-300 Nowy Sącz
2. INGBERG Sp. z o.o., ul. Św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków
3. FHU HAJDUGA, Stróże 116, 33-331 Stróże
4. FUH KG-PARTNERS, Korzenna 40, 33-322 Korzenna

Oferty powyższe wpłynęły w wymaganym terminie.

Inwestor w terminie 7 dni zamieści informację dotyczącą wyboru Wykonawcy.

Donate Us