Investments

Wznowiono pracę przy budowie Domu Pomocy Społecznej w części przeznaczonej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.

 

Obecnie trwają prace przy zagospodarowaniu terenu wokół budynku oraz prace wewnątrz przy instalacji elektrycznej.

Donate Us