Investments

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku usług publicznych z przeznaczeniem na dom pomocy społecznej dla osób z autyzmem wraz z instalacjami wewnętrznymi, budową dwóch zjazdów i zagospodarowaniem terenu.

 


Przeznaczenie i program użytkowy.
Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne – parter, poddasze. Poddasze będzie częściowo zagospodarowane, pozostałą część stanowić będzie nieużytkowa przestrzeń. Cały budynek podzielony jest na trzy części. Główną część stanowi dom pomocy społecznej dla osób  z autyzmem, drugą część stanowią warsztaty terapii zajęciowej, trzecią część gabinety lekarskie. Część mieszcząca dom pomocy społecznej posiada użytkowe poddasze, pozostałe części są jednokondygnacyjne (poddasze nieużytkowe). Części są wydzielone pożarowo.
W części mieszczącej dom pomocy społecznej znajdują się hol z recepcją, komunikacja, pokoje mieszkalne wraz z węzłami sanitarnymi - 14 jednoosobowych oraz 14 dwuosobowych, pokój gościnny, 3 pokoje dziennego pobytu, jadalnia przeznaczona dla 42 osób (mieszkańców), zaplecze kuchenne (kuchnia, zmywalnia, magazyny podręczne, zaopatrzenie kuchni w formie cateringu), gabinet medycznej pomocy doraźnej, dyżurka pielęgniarska i lekarska, zespół pomieszczeń do terapii i rehabilitacji, kuchenka pomocnicza, pomieszczenia pomocnicze, zaplecze gospodarcze w postaci pomieszczenia gospodarczego – pomieszczenie przepierek i suszarnia, palarnia, magazyn bielizny brudnej, magazyn bielizny czystej, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia techniczne oraz wydzielona pożarowo klatka schodowa. Na poddaszu znajduje się zaplecze socjalne pracowników wraz z szatniami i sanitariatami, pomieszczenia techniczne, kotłownia gazowa, pomieszczenia administracyjne. Część mieszcząca gabinety lekarskie składa się z holu z poczekalnią, 4 gabinetów lekarskich, pomieszczenia socjalnego pracowników, zaplecza sanitarnego pacjentów.
Nasza działalność
Od 1998 r. działalność naszej Fundacji niesie wymierne korzyści osobom niepełnosprawnym, poprzez szereg utworzonych przez Fundację  jednostek organizacyjnych.
Pierwszą powołaną jednostką jest Centrum Szkoleniowo – Rehabilitacyjne im. Ojca Pio. W tym kompleksie z krytą pływalnią i profesjonalnym sprzętem do rehabilitacji, wykwalifikowani terapeuci prowadzą rehabilitację ogólnoustrojową. Rocznie z rehabilitacji w Centrum korzysta ponad 42 tysiące osób. W dalszej kolejności uruchomiono Ośrodek Hipoterapii z krytą ujeżdżalnią dla dzieci niepełnosprawnych.  W ramach Fundacji działa także Przedszkole Integracyjne, do którego obecnie uczęszcza 80 przedszkolaków, w tym około 20 niepełnosprawnych.  W celu zapewnienia opieki dla nieuleczalnie chorych, powołano Hospicjum Stacjonarne dla dorosłych oraz Hospicjum Domowe dla dorosłych i dzieci. Hospicjum zapewnia każdemu ze swoich podopiecznych adekwatną do potrzeb opiekę. 
Przy Fundacji działają również Warsztaty Terapii Zajęciowej, gdzie prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz Zakład Aktywności Zawodowej, gdzie zatrudnienie znalazło 40 niepełnosprawnych.
Od czerwca 2015 roku funkcjonuje Ośrodek Rehabilitacyjny dla osób chorych na stwardnienie rozsiane, wyposażony w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny i posiadający zaplecze mieszkalne, w pełni przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W październiku 2016 roku Fundacja oddała do użytku profesjonalny stadion wielofunkcyjny dla osób niepełnosprawnych.

Na realizację wszystkich projektów potrzebne są środki finansowe, dlatego prosimy Państwa o wsparcie. Pragnąc wyrazić naszą wdzięczność, staramy się podkreślać zaangażowanie darczyńców w działalność Fundacji, szeroko reklamując naszych sponsorów przy okazji realizowanych przez Fundację inicjatyw. 

Numer konta: BSK I o/Nowy Sącz 43 1050 1722 1000 0012 0317 9021 

Wyrażamy ogromną nadzieję na życzliwe odniesienie się do naszej prośby.

Donate Us