News

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Stanisława Koguta

 

Założyciela i wieloletniego Prezesa Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.

Aktywnie zaangażowany w życie społeczne, a także w sprawy mieszkańców. Swoim życiem oraz poświęceniem dokonał wielu osiągnięć. Przez wiele lat z dużym oddaniem poświęcał się pracy związanej z pomocą dla osób chorych i niepełnosprawnych. Był wspaniałym człowiekiem, przyjacielem, kochającym mężem i ojcem.

Zostawił swoje marzenia, plany, wiele niedokończonych spraw i rozmów.

Dla wielu z nas pozostanie niezastąpiony.

Łączymy się w bólu z całą rodziną oraz wszystkimi bliskimi zmarłego.

 

Składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Gallery

Donate Us