News

Na starosądeckich błoniach spotkali się uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej i stowarzyszeń zrzeszających osoby niepełnosprawne z subregionu sądeckiego.

 

Mszę świętą odprawili  ks. dr Marcin Kokoszka - dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu i ks. Stanisław Olesiak - duszpasterz niepełnosprawnych. Oprawę mszy także wsparli niepełnosprawni. Celem Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z niepełnosprawnością, a także zwrócenie uwagi na bariery jakie bardzo często występują m.in. edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne itp., które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego trybu życia. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na starosądeckich błoniach zapoczątkował cykl wydarzeń, które w Małopolsce potrwają blisko przez dwa miesiące. Organizatorami I Sądeckiego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną byli: senator RP Stanisław Kogut, starosta nowosądecki Marek Pławiak, dyrektor krakowskiego oddziału PFRON Marta Mordarska oraz dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu ks. dr Marcin Kokoszka.

Donate Us