News

W okresie od 17.10.2016 r., do 30.06.2017 r., Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy współudziale środków Fundacji PZU, realizowała projekt: „Sprawni Niepełnosprawni – wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”. Głównym założeniem projektu było prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych, dla grupy 20 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z wykorzystaniem posiadanej bazy i kadry specjalistycznej.

Cele projektu:

1. Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu), poprzez udział w zajęciach rehabilitacyjnych oraz zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych

2. Integracja środowisk osób niepełnosprawnych oraz osób zdrowych

3. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych

 

W projekcie przeprowadzono następujące działania:

- rekrutacja beneficjentów

- badanie lekarskie kwalifikacyjne

- opracowanie Indywidualnego Planu Działania

- prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych (fizjoterapia, dogoterapia, hipoterapia)

- prowadzenie zajęć terapeutycznych (psycholog, terapeuta zajęciowy, oligofrenopedagog, logopeda)

- badanie lekarskie (końcowe)

- badanie końcowe (ocena działań terapeutycznych)

Rezultaty projektu:

- badania lekarskie – 40 (20 kwalifikacyjne oraz 20 końcowe)

- opracowanie Indywidulnych Planów Działania – 20

- przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych – 300 zabiegów

- przeprowadzenie zajęć terapeutycznych (oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy, logopeda, psycholog) – 300 godzin zajęć

Projekt był realizowany przy współudziale środków Fundacji PZU

 

Gallery

Donate Us