About us

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Cele statutowe fundacji:
1) Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym wymagającym specjalistycznego leczenia.
2) Prowadzenie edukacji na poziomie przedszkolnym i szkolnym, także zawodowym, osób niepełnosprawnych i sprawnych.
3) Wspomaganie inicjatyw zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych i sprawnych.
4) Dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez kulturę fizyczną jak również upowszechnianie i popularyzacja sportu (kultury fizycznej).
5) Działania na rzecz ekologii, środowiska naturalnego i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Krótki opis działalności:
Fundacja od samego powstania (1998r.) działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Systematycznie się rozwija, podejmuje nowe wyzwania i kieruje coraz szerszą ofertę dla osób niepełnosprawnych. Fundacja zatrudnia we wszystkich swoich placówkach ponad 220 osób.
W ramach struktur fundacji działają:  
-      Hospicjum im. Chrystusa Króla - stacjonarne i domowe
-        Ośrodek hipoterapii i dogoterapii  wraz z krytą ujeżdżalnią
-        Ośrodek rehabilitacyjny dla osób chorych na stwardnienie rozsiane
-        Ośrodek sportowo-rehabilitacyjny
-        Sportowa Integracyjna Akademia Kolejarz
-        Niepubliczne Przedszkole Integracyjne
-        Warsztaty Terapii Zajęciowej
-        Zakład Aktywności Zawodowej – zakład zatrudnia niepełnosprawnych pracowników i prowadzi m.in. pensjonat dla koni, pralnię, pasiekę i szkółkę krzewów ozdobnych.
-        Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne im. Ojca Pio – realizowane są tutaj turnusy rehabilitacyjne z prewencji ZUS oraz rehabilitacja w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej w ramach kontraktu z NFZ. Centrum dysponuje  również basenem.

 

Donate Us