Informacja o realizacji projektu ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego zadania inwestycyjnego:

„Rozbudowa budynku hospicjum na działce 1113/1w miejscowości Stróże gm. Grybów na podstawie pozwolenia na budowę 1079/2023 z dnia 30 sierpnia 2023”.

 

Logo Malopolska V RGB